Suonarte
ARS GRATIA ARTIS
0   /   100

SUONARTE

Ars Gratia Artis
derulează
Conducting Competition

Puccini 100 International Conducting Masterclass with Maestro David Crescenzi

20– 25 July 2024
Bucharest, Romania

Conducting Competition

IONEL PERLEA International Conducting Competition 2024

26th– 28th of July 2024
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
Europa Concert Hall
Slobozia, Romania

SUONARTE Cultural Association was born from the desire of a group of young artists and cultural entrepreneurs to offer a valuable alternative to the existing cultural offer in Romania, through large events involving great Romanian and foreign cultural personalities, but also young talents in the process. The main objectives of the SUONARTE Association are to promote Art, Culture and Education, national and universal cultural values ​​and a positive image of Romania, both in the country and abroad.

By creating partnerships with the business environment and with local or governmental institutional entities, national and international, and with Associations and NGOs, in order to realize artistic and educational programs and projects, SUONARTE aims to facilitate and encourage access to the artistic act, public participation of all ages in cultural-artistic and educational activities.

Also, the Association aims to implement socio-cultural programs and projects and thus facilitate the access of people from disadvantaged social backgrounds to art, culture and education, contributing to combating discrimination on social and ethnic criteria and creating cultural-educational programs dedicated to people with special needs to contribute to their social inclusion.

Another desideratum of SUORARTE Association is the involvement in the cultural life of children and young people, in order to create the favorable context for education through culture, the organization through partnerships with important authorities of educational and artistic programs and projects.

Asociația Culturală SUONARTE s-a născut din dorința unui grup de tineri artiști și antreprenori culturali de a oferi o alternativă valoroasă ofertei culturale existente în România, prin evenimente de amploare care să implice mari personalități culturale românești și străine, dar și tinere talente în curs de afirmare. Printre obiectivele principale ale Asociației SUONARTE se află promovarea Artei, a Culturii și a Educației, a valorilor culturale naționale și universale și promovarea unei imagini pozitive a României, atât în țară, cât și în afara ei.

Prin crearea de parteneriate cu mediul de afaceri și cu entitati institutionale locale sau guvernamentale, naționale și internationale, si cu Asociatii Și ONG-uri, in vederea realizarii unor programe si proiecte artistice și educaționale, Suonarte își propune să faciliteze si să încurajeze accesul la actul artistic, participarea publicului de toate varstele, din toate mediile si paturile sociale, la activitati cultural-artistice și educaționale.

De asemenea, Asociația își propune realizarea unor programe și proiecte socio-culturale și astfel să faciliteze accesul persoanelor din medii sociale defavorizate la arta, cultura si educatie, contribuind la combaterea discriminarii pe criterii sociale si etnice și crearea de programe cultural-educationale dedicate persoanelor cu nevoi speciale pentru a contribui la incluziunea lor sociala.

Un alt deziderat al Asociatiei Suonarte este implicarea in viata culturala a copiilor si tinerilor, pentru a crea contextul favorabil educatiei prin cultura ,organizarea prin parteneriate cu autorități importante programe si proiecte educationale si artistice.