Suonarte
ARS GRATIA ARTIS
0   /   100
Conducting Competition

IONEL PERLEA INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION

IONEL PERLEA INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION

Europa Concert Hall – Ionel Perlea UNESCO Cultural Center, Slobozia – Romania

27-29 July, 2021, Edition V

APPLICATION RULES

Ionel Perlea International Conducting Competition is open to participants of all ages and nationalities.

NO AGE LIMIT!

The registration deadline is  July 1, 2021

Because of COVID current situation and restrictions, we decided to extend applications deadline until July 1, 2021.

REGISTRATION

The application documents to be uploaded for each participant are:

 Application form here

– Curriculum vitae

– Copy of an identity document

– Recent Photo

– The  Proof of payment of the Registration fee

All documents must be sent at: office@suonarte.ro/info@suonarte.ro

IMPORTANT:

Application documents must be accompanied by an uploaded 10-15 minutes video recording which shows the applicant working as a conductor, during rehearsal or concert. Recordings from piano rehearsals are eligible. Any repertoire is admitted.

Video recordings will be uploaded public or unlisted on YouTube, and the link will be included in the application form in the appropriate box.

Each piece or fragment must be recorded in a single take (no editing). It is strongly recommended that the candidate’s face and hands should be visible at all times (front view) and that the camera angle should be fixed.

It is also strongly recommended that the sound should be of satisfactory quality.

Admission to the competition will be based on these video recordings, which will be assessed by the Jury. The results of the pre-selection will be announced till July 5, 2021 on the Competition site. Subsequent, selected contestants will receive via e-mail the confirmation of Competition participation.

By filling in and submitting the Application form, each candidate confirms that he agrees with the Competition Rules in all their details. The Romanian version of the Competition Rules prevails for all interpretations.

By completing and submitting the Application form, the competitors agree with the audio and video recording of the Competition rounds and give the assignment for related rights to the organizers.

REGISTRATION & PARTICIPATION FEES

Registration fee: 100 Euro .

The fees and bank commissions will be paid by the participants so that the amount of the registration fee remains intact.

The registration fee is not refunded in case of elimination after the preselection, in case of withdrawal or in case of non-submission to the contest.

Participation fee: 300 euro

After the video preselection round, all admitted applicants will pay a 300€ participation fee until July 15 , 2021

The participation fee includes accommodation and 3 meals per day(breakfast/lunch/dinner) for each participant.

JURY:

  • Andriy Yurkevych – Ukraine – President of the Jury

Conductor, Musical Director of National Opera and Ballet Theater “Maria Bieșu”, Chișinău

  • Daniel Jinga – Romania

General Manager of Bucharest National Opera House, Conductor

  • Claudio Maria Micheli – Italy

Conductor, Professor at Accademia Internazionale di Musica, Roma – Chair of conducting

  • Irina Hasnaș – Romania

Composer, Musicologist, Editor

  • Sabin Păutza – Romania – Honorary President of the Jury

Composer, Conductor, Musicologist

The Jury decides the winners for each section of the contest.

The decisions of the Jury are irrevocable.

The Jury reserves the right not to award all prizes or to supplement the number of prizes awarded (as the case may be) in each section.

PRIZES

The total prizes amount is 5200€

Prizes:

First Prize: 2500€

Second Prize: 1200€

Third Prize: 700€

Fourth Prize: 300€

Orchestra Prize: 500€

Special Prize: Appointment in the 2021-2022 season of the State Philarmonic from Sibiu – Romania

Special Prize: Appointment in the 2021-2022 season of the Banatul Philarmonic from Timisoara – Romania

Special Prize: Appointment in the 2021-2022 season of the Brașov Opera – Romania

Representatives of important cultural institutions, both from the country and from abroad, will be invited to the final and will provide both feedback and advice regarding the future career of the candidates as well as contracts in the 2021-2022 season.

COMPETITION SCHEDULE

July 27, 2021 – DRAW of LOTS & FIRST ROUND

July 28, 2021 – SEMIFINALS

July 29, 2021 – FINALS & AWARDS CEREMONY

COMPETITION PROGRAM

The competition has three rounds: First Round, the SEMIFINAL and the FINAL

FIRST ROUND – Symphonic:

Haydn: Symphony no. 104, in D Major

Mozart: Don Giovanni – Ouverture

Beethoven: Symphony no. 1, in C Major

Schubert: Symphony no. 5, in B flat Major

Ceaikovski: Evgheny Oneghin – Introduction

Glinka: Vals Fantasie

Enescu: Suite no. 1 op. 9 – Prelude à l’Unisson

SEMIFINAL – OPERA

Mozart:  Don Giovanni – Aria Batti, batti o bel Masetto

Mozart: Le Nozze di Figaro – Duetto Crudel, perchè fin’ora

Verdi: La Traviata – Aria È strano, è strano

Verdi: La Traviata – Aria Dei miei bollenti spiriti

Verdi: La Traviata – Duetto Madamigella Vallery

Ceaikovski: Evgheny Oneghin – Aria Vy mne Pisali

Ceaikovski: Evgheny Oneghin – Aria Kuda, Kuda

Ceaikovski: Evgheny Oneghin – Duetto Vraghi,vraghi

FINAL – PUBLIC PERFORMANCE

Each finalist will conduct one piece from Symphonic Program and one piece from Opera Program.

OTHER SPECIFICATIONS

All competition rounds will take place at Europa Concert Hall Slobozia, with Ionel Perlea Orchestra.

Competition entry is made in the order established by the draw of lots.

Participation of the finalists at the Award Ceremony is mandatory.

PAYMENT:

The payment of the registration and participation fees will be paid in the following bank accounts:

For payment in EURO:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

With the mention: Conducting Competition

For payment in the equivalent in RON at the NBR exchange rate on the day of payment:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

With the mention: Conducting Competition

For further information:

E-mail: office@suonarte.ro

info@suonarte.ro

Tel.: +40 721 665 332

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DIRIJAT IONEL PERLEA

Sala de Concerte „Europa” – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Slobozia – România

27-29 iulie, 2021

REGULI DE PARTICIPARE

Concursul Internațional de Dirijat Ionel Perlea este deschis participanților de toate vârstele și naționalitățile. Fără limită de vârstă!

Termenul limită de înscriere este 1 Iulie 2021.

Din cauza restricțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, termenul limită pentru înscrieri se extinde până la data de 1 Iulie 2021.

Documentele necesare înscrierii:

– Formular de înscriere aici

– Curriculum Vitae

– Copie document de identitate

– Fotografie recentă

– Dovada achitarii taxei de înscriere

Toate actele necesare inscrierii vor fi trimise la: office@suonarte.ro/info@sunoarte.ro

IMPORTANT:

Documentele necesare înscrierii trebuie să fie însoțite de o înregistrare video de 10-15 minute, care arată concurentul lucrând ca dirijor, în timpul unei repetiții sau a unui concert. Înregistrări ale repetițiilor cu pian sunt eligibile. Orice repertoriu este admis.

Înregistrările video vor fi încărcate public sau nelistate pe YouTube, iar linkul va fi inclus în formularul de înscriere în caseta corespunzătoare.

Fiecare piesă sau fragment trebuie înregistrat fără întreruperi și fără editare. Se recomandă insistent ca fața și mâinile candidatului să fie vizibile în permanență (vedere frontală) și ca unghiul camerei să fie fix.

De asemenea, se recomandă insistent ca sunetul să fie de o calitate satisfăcătoare.

Admiterea la concurs se va face pe baza acestor înregistrări video, care vor fi evaluate de către juriu. Rezultatele preselecției vor fi anunțate până în data de 5 Iulie 2021 pe site-ul competiției. Ulterior, concurenții selectați vor primi prin e-mail confirmarea participării la concurs.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, fiecare candidat declară că este de acord cu regulile concursului. Versiunea în limba română a Regulilor concursului prevalează toate interpretările.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, concurenții sunt de acord cu înregistrarea audio și video a etapelor competiției și acordă organizatorilor drepturile conexe.

TAXE DE ÎNSCRIERE ȘI DE PARTICIPARE

INSCRIERE CONCURS: 100 euro

Taxele și comisioanele bancare vor fi plătite de către participanți, astfel încât suma taxei de înscriere să rămână intactă.

Taxa de inscriere nu este rambursabilă în cazul eliminării după preselecție, în cazul retragerii sau în cazul neprezentării la concurs.

PARTICIPARE  CONCURS: 300 euro

După etapa de preselecție video, toți participanții admiși vor plăti o taxă de participare de 300 € până în data de 15 Iulie 2021.

Taxa de participare include cazarea și 3 mese pe zi( mic dejun/prânz/cină) pentru fiecare participant.

JURIUL:

  • Andriy Yurkevych – Ucraina – Președintele Juriului

DirijorDirector Muzical al Teatrului National de Opera si Balet “Maria Biesu”, Chișnău

  • Daniel Jinga  – România   

Manager General Interimar, Opera Națională București

  • Irina Hasnas – România

Compozitor și  Musicolog

  • Claudio Maria Micheli – Italia

Dirijor și  Profesor la Accademia Internazionale di Musica di Roma

  • Sabin Păutza – România – Președinte Onorific al Juriului

Compozitor, Dirijor și Muzicolog

Juriul decide câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului.

Deciziile juriului sunt irevocabile.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile sau de a suplimenta numărul de premii acordate (după caz) la fiecare secțiune.

PREMII:

Valoarea totală a premiilor este de 5200 €, la care se adauga premiile speciale care constau in contracte cu Institutii prestigioase de cultura din Romania.

Premii:

Premiul I: 2500 €

Premiul al II-lea: 1200 €

Premiul al III-lea: 700 €

Mențiune: 300 €

Premii Speciale:

Premiul Orchestrei: 500 €

Premiul Filarmonicii de Stat Sibiu- contract dirijat in stagiunea simfonica 2021-2022

Premiul Operei Brasov – contract dirijat in stagiunea de opera 2021-2022

Premiul Filarmonicii “Banatul” din Timisoara- contract dirijat in stagiunea simfonica 2021-2022

Reprezentanții unor instituții culturale importante, atât din țară, cât și din străinătate, vor fi invitați în finală și vor oferi feedback și sfaturi cu privire la viitoarea carieră a candidaților, cât și contracte pentru stagiunea 2021-2022.

PROGRAMUL COMPETIȚIEI

27 iulie 2021 – tragerea la sorți și prima etapă

28 iulie 2021 – Semifinala

29 iulie 2021 – Finala și ceremonia de premiere

REPERTORIUL CONCURSULUI

Competiția este formată din trei etape : Etapa I, Semifinala și Finala

Toate etapele se vor desfășura alături de Orchestra Ionel Perlea.

Etapa I:

SIMFONIC:

Haydn: Simfonia nr. 104 în Re Major

W.A. Mozart: Don Giovanni – Uvertura

L.van Beethoven: Simfonia nr. 1 în Do Major

Fr. Schubert: Simfonia nr. 5 în Si bemol Major

P.I. Ceaikovski- Evgheny Oneghin – Introducere

Glinka – Vals Fantasie

Enescu: Suita nr.1. op. 9 – Prelude à l’Unisson

SEMIFINALA:

OPERA:

W.A. Mozart:  Don Giovanni – AriaBatti, batti o bel Masetto

W.A. Mozart: Le Nozze di Figaro – Duetul: Crudel, perchè fin’ora

Verdi: La Traviata – Aria: È strano, è strano

Verdi: La Traviata – Aria: Dei miei bollenti spiriti

Verdi: La Traviata – Duetul :Madamigella Vallery

P.I. Ceaikovski: Evgheny Oneghin – Aria: Vy mne Pisali

P.I. Ceaikovski: Evgheny Oneghin – Aria:Kuda, Kuda

P.I. Ceaikovski:Evgheny Onegin – Duet: Vraghi, Vraghi

FINALA:

O lucrare din categoria Simfonic și o lucrare din categoria Operă, prin tragere la sorți.

Finala se va desfășura sub formă de concert cu public.

ALTE SPECIFICAȚII:

Toate etapele concursului vor fi desfașurate alături  de Orchestra Ionel Perlea.

Participarea la concurs va avea loc în ordinea stabilită prin tragerea la sorți.

Participarea finaliștilor la ceremonia de decernare a premiilor este obligatorie.

Taxele de înscriere și de participare vor fi depuse în următoarele conturi bancare:

Pentru plata în EURO:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

IBAN EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

Cu mențiunea: Concurs Dirijat Ionel Perlea

Pentru plata în RON la cursul de schimb BNR din ziua plății:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

Cu mențiunea: Concurs Dirijat Ionel Perlea

Pentru mai multe informații:

E-mail: office@suonarte.ro

info@suonarte.ro

Tel.: +40 721 665 332