Suonarte
ARS GRATIA ARTIS
0   /   100
Masterclass

OPERA INTERNATIONAL MASTERCLASS

OPERA INTERNATIONAL MASTERCLASS

NELLY MIRICIOIU

1st – 5th of June 2021

 Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Slobozia
Ialomița, Romania
First Edition

 

 1. CONDITIONS OF PARTICIPATION:

1.1 Masterclass Presentation:

Ialomița County Council through the Ionel Perlea Cultural Center, in partnership with the SUONARTE Association, organizes between 1st – 5th of June 2021 the first edition of the Opera International Masterclass. 

Guest: Nelly Miricioiu, Soprano and Canto Mentor of worldwide renown.

The masterclass will take place between 1st – 5th of June 2021 and it will end with BELCANTO GALA, the participants being accompanied by Ionel Perlea Orchestra, conducted by Maestro Alessandro Cedrone, Principal Conductor of Iasi Romanian National Opera House.

The accommodation and meals (breakfast, lunch and dinner) will be ensured by      Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea for the active participants of the masterclass.

Registration: 20th of February – 1st of May 2021, at:
office@suonarte.ro
info@suonarte.ro. 

 

NO AGE LIMIT!

The participation to the masterclass is open to the all opera singers and students of music universities and there is no age limit.  

Active participants: 12 

Two entries for active participation are offered for free by the Artistic Management Agency  Arteastic Element, due to the amiability of Master Nelly Miricioiu, to the winners of the first and second prize at The `Ionel Perlea International Opera Competition 2021.

Auditors: 20

The maximum number of auditors is 20. The access is permitted to all the courses, rehearsals, as well as to the final gala.

1.2. REGISTRATION: 

  • Application form (here);

The document with the completed application form must be named with the name of the applicant. 

  • A copy of the identity card/ passport;
  • The proof of the registration and participation fees payment;
  • An opera aria, according to the voice type, in .mp4 format, uploaded on YouTube. 

By registering to the Masterclass, the participants agree with the fact that the          organizer utilizes their personal data and public image in promotion purposes, according to the present legislation.   

 

2. PARTICIPATION FEES:

Registration fee: 75€  

Active participation: 400€

Auditors: 80€

The candidates who were not selected to active participation at the masterclass can choose to participate as auditors or ask for the refund of the registration fee.

***Accommodation and meals (breakfast, lunch and dinner) are ensured by                 Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea for the active participants.***

 

Asociatia Suonarte

Banca Transilvania, Romania

IBAN: 

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

 

The Opera International Masterclass will be organized in safety conditions, following all the rules in force for the nowadays context generated by the SARS CoV-2 pandemic.

The participant takes the entire responsibility of her/his health state (aside from the situation in which the participant gets ill from Covid-19 during the competition, even though the organizer follows all the safety measures stipulated by the law. In this case the participant is relieved of any subsequent liability.). 


OPERA INTERNATIONAL MASTERCLASS

NELLY MIRICIOIU

1-5 iunie 2021
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Slobozia
Ialomița, Romania
Ediția I

 

 

    1. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

1.1. Prezentarea Masterclass-ului

Consiliul Județean Ialomița, prin Centrul Cultural „Ionel Perlea”, în parteneriat cu     Asociația SUONARTE, organizează Masterclass-ul Internațional de Operă, Ediția I, în perioada 1-5 iunie 2021. 

Invitată: Nelly Miricioiu, Soprană și Mentor de canto de renume internațional.

Cursul se va desfășura  în perioada 1-5 iunie 2021 și se va încheia cu BELCANTO GALA, cursanții fiind acompaniați de Orchestra „Ionel Perlea”, dirijată de Maestrul Alessandro Cedrone,  Dirijor Principal al Operei Naționale Române Iași.

Cazarea și masă (mic dejun, prânz și cină) vor fi asigurate de Centrul Cultural „Ionel Perlea” participanților activi la curs.

Perioada de înscriere: 20 februarie – 1 mai 2021, la adresele de email: office@suonarte.ro / info@suonarte.ro. 

 

NO AGE LIMIT!

Participarea este deschisă tuturor cântăreților de operă și studenților de specialitate și este fără limită de vârstă.

Participanți activi: 12 

Două locuri sunt oferite gratuit de Agenția de Impresariat Arteastic Element, prin amabilitatea Maestrei Nelly Miricioiu, câștigătorilor premiilor I și II ai Concursului Internațional de Canto „Ionel Perlea”, 2021.

Auditori: 20

Numărul maxim de participanți este de 20. Acces permis la toate cursurile, repetițiile, precum și la Gala finală.

1.2. ÎNSCRIEREA:

  • Formularul de înscriere (aici);

A se trimite formularul completat cu numele concurentului în descrierea fișierului.

  • Copie după cartea de identitate/pașaport;
  • Dovada achitării taxei de înscriere și participare;
  • O arie de operă, conform tipologiei vocale, în format .mp4, încărcată pe YouTube. 

Prin înscrierea la Masterclass participanții își dau acordul pentru utilizarea de către organizatori a datelor lor cu caracter personal și a imaginii în scopuri publicitare, conform legislației în vigoare.

 

      2. TAXE DE PARTICIPARE:

Taxa de înscriere: 75€ 

Taxa de înscriere este de 75 euro / echivalentul în lei la data înscrierii.

Taxă Participare Activă: 400€

Taxă Auditori: 80€

Cursanții care nu au fost selectați pentru a participa activ la curs pot opta fie pentru a participa în calitate de auditori (caz în care vor mai achita diferența de 75€), fie pentru a li se returna taxa de înscriere.

***Cazarea și masa (mic dejun, prânz și cină) sunt asigurate de Centrul Cultural      „Ionel Perlea” pentru toți participanții activi.***

 

Asociația SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

IBAN: 

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

 

Masterclass-ul Internațional de Canto se va organiza în condiții de siguranță și respectând normele în vigoare în contextul actual al pandemiei generate de SARS Cov-2.

Participantul își asumă întreaga răspundere pentru starea sa de sănătate (exceptând situația în care, pe parcursul competiției, deși organizatorul respectă toate măsurile de siguranță prevăzute de lege, participantul se va îmbolnăvi de Covid – 19, atunci acesta este exonerat de orice răspundere ulterioară).